Gramatyka w życiu

Język polskie nie jest łatwy, ale za to niezwykle ciekawy. Pozwala właściwie zareagować w różnych życiowych sytuacjach. Znalezione na Fb zastosowanie czasów. Dla przypomnienia mamy czas teraźniejszy, przeszły, przyszły, więcej w zakładce  Fleksja.