Griffin Jasper

Jasper Griffin

(29 maja 1937 – 22 listopada 2019)

Brytyjski historyk starożytności.

Znawca kultury antycznej.

W latach 1992-2004 był publicznym mówcą i profesorem literatury klasycznej na uniwersytecie w Oksfordzie.

Od 1986 roku członek Akademii Brytyjskiej.

Pisał o twórczości Homera, publikował także prace o mitologii greckiej i poezji łacińskiej.