Hadis

Hadis, z arabskiego, krótkie opowiadanie, opis wiarygodnych świadków o słowach i czynach Mahometa, zbiór hadis spisano w IX wieku i stanowi tak zwaną tradycję Proroka. Obok Koranu jest źródłem wiedzy religijnej i podstawą prawa muzułmańskiego. W islamie nazywa sie go sunną, autorzy znaczących zbiorów hadis to muzułmański teolog  al-Buchari (810-870 n.e.), uczony, sunnita i uczony arabski Muslim.