Tradycje antyczne

Tradycje antyczne, dorobek kulturalny i literacki antyku greckiego i rzymskiego, baza aktywności twórczej twórców basenu Morza Śródziemnego, na terenie Europy zachowana dzięki tłumaczeniom, komentarzom i naśladownictwu. Zainteresowanie dorobkiem antyku i jego tradycjami przyniósł okres renesansu (XVI wiek), korzystano z arcydzieł czytając je w oryginale, w okresie oświecenia także żywo interesowano się tradycjami antyku, które rozwijały głównie uniwersytety (Akademia Krakowska, Batorego w Wilnie, Jana Kazimierza we Lwowie), kształcąc młodych ludzi w duchu klasycznych wartości. W okresie zaborów wszystkie szkoły uczyły klasycznych języków,m a twórcy (artyści) XIX i XX wieku odkrywali na nowo antyczne tradycje w kulturze, sztukach pięknych, literaturze i sztuce przekładu.