Happening

  • Współczesna forma widowiska artystycznego
  • Wydarzenie artystyczne o jednorazowym charakterze.
  • Ma najczęściej charakter pewnej prowokacji, oparte jest na częściowej lub całkowitej improwizacji.
  • Wykorzystuje różne elementy rzeczywistości, muzyki, teatru, działań plastycznych.
  • Bywa niejednorodny, działa na wiele zmysłów publiczności.
  • Polega na nieciągłości, zdarzenia i emocje mogą się nie kończyć.
  • Pierwowzorem  były prowokacje i spektakle dadaistyczno-surrealistyczne w latach 1905-1930.
  • Później pojawiało sie także wiele zdarzeń artystycznych stanowiących protest przeciwko konwencjom artystycznym czy innym wydarzeniom przestrzeni publicznej.