Hasła rewolucji francuskiej

Rewolucja francuska to szczególny czas w historii Francji w latach 1789–1799, kiedy dokonały się głębokie zmiany polityczno-społeczne.

Wolność, równość, braterstwo albo śmierć to hasła rewolucji, które stały się podstawowymi wartościami nowoczesnych państw. Gwarancją być powinny takie wartości:

  • wolność osobista obywateli,
  • sprawiedliwość społeczna,
  • równość wobec prawa,
  • solidarność z najsłabszymi.