Hej!, hej lelija! Panna Maryja porodziła syna” [Wystawa w Dworku Laszczyków w Kielcach]

Kończy się czas świąteczny i to już ostatni dzwonek, by odwiedzić Dworek Laszczyków (do 6 lutego 2022)  i zobaczyć  na podwórku piękną ludową szopkę, a wewnątrz obejrzeć wystawę prezentującą dawne zwyczaje, obrzędy oraz sztukę ludową inspirowaną świętami Bożego Narodzenia. Zachowajmy jeszcze kilka dni ten wspaniały bożonarodzeniowy nastrój. Polecamy, warto wybrać się na tę wycieczkę!