Hekatonchejrowie

 • Inaczej sturęcy.
 • Ród gigantów.
 • Każdy z nich miał 100 rą i 50 głów.
 • Byli synami Uranosa i Gai.
 • Pomogli Zeusowi w walce z tytanami.
 • Wymienia się imiona trzech hekatonchejrów:
  • Briareus,
  • Kottos,
  • Gyas (lub Gyes0.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.