Początek romantyzmu

  • Za początek romantyzmu w Polsce uznaje się rok 1822.
  • Jest to data debiutu Adama Mickiewicza.
  • W 1822 roku ukazał się w Wilnie pierwszy tom jego „Poezji”.
  • Było to wydarzenie tak ważne, że uznano je za próg nowej epoki.
  • Rok 1922 wyznacza więc granicę między oświeceniem (i dominacją nurtu klasycystycznego w sztuce) a romantyzmem.
  • Nazywa się tę granicę „przełomem romantycznym”.
  • Data końca epoki oświecenia w Polsce i początek romantyzmu to data umowna.
  • Została ustalona po latach przez historyków literatury.