Hektor

Hektor – postać mitologiczna, bohater drugoplanowy Iliady Homera, syn króla Priama, najdzielniejszy z Trojan, honorowy, odważny i szlachetny, pełen szacunku nawet dla wrogów i ich waleczności, gardzi tchórzostwem, czuje się odpowiedzialny za swój kraj, jego obywateli i najbliższych krewnych. Nie uchyla się od żadnych obowiązków, choć wie także co to strach. Ojciec (Priam) wykupił jego ciało ((zbezczeszczone przez Achillesa)  za wóz pełen złota.