Helenos [mitologia]

  • Bohater trojański.
  • Syn Priama i Hekabe, brat bliźniaczy Kasandry.
  • Otrzymał dar jasnowidzenia, przepowiedział nieszczęścia , jakie ściągnął na Troję Parys.
  • Został pojmany przez Odyseusza i zmuszony do wyjawienia warunków, pod jakimi Troja może być zdobyta przez Greków.
  • Po śmierci Hektora dowodził siłami trojańskimi.
  • Po upadku Troi został jeńcem Neoptolemosa.
  • Kiedy Neoptolemos został zamordowany Helenos poślubił Andromachę i został króle Chaonii (części Epiru).

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły