Hipoteka przy ulicy Sienkiewicza 5 w Kielcach

Przy skrzyżowaniu Hipotecznej i Sienkiewicza usytuowany jest jeden z najstarszych budynków tych ulic i miasta. Na jego fasadzie widnieje data 1825 i napis Hipoteka. Przez lata w kamienicy tej znajdowało się Państwowe Biuro Notarialne i księgi wieczyste naszego regionu. Od 1991 roku sprawy te przejęły, decyzją Ministra Sprawiedliwości, sady rejonowe. Dla kielczan jednak to budynek rejentów i spraw majątkowych. Kilka lat temu został odnowiony, zyskał nową elewację, a od strony Hipotecznej estetyczne podwórze i kute ogrodzenie.