Histografia [dziejopisarstwo]

  • Piśmiennictwo historyczne.
  • Ojczyzną powstania tej twórczości literackiej jest Grecja.
  • Pierwsi twórcy to Herodot, Tukidydes, Ksenofont (stworzyli podwaliny).
  • W literaturze rzymskiej to Liwiusz, Swetoniusz i Tacyt.
  • Średniowiecze przejęło te formy i dalej je rozwijało.
  • Powstały roczniki (annały), stanowiące najprostszą formę kroniki.
  • W Rzymie przybierały postać tablic kalendarzowych.
  • Kronika jest opowieścią  o dziejach przeszłych lub współczesnych, ułożonych chronologicznie.
  • Średniowiecze stworzyło kroniki świata, kroniki narodowe, rodowe (genealogiczne),  miasta i regionu.
  • Uważa się je za gatunek historiografii przednaukowej.