W gabinecie

Pandemia wymusza różne zakazy, ostrzeżenia obostrzenia, dlatego mnóstwo ich w różnych placówkach, także i ochronie zdrowia. Nie negujemy potrzeby takich informacji, ale przypominamy, że umieszczanie czegoś w przestrzeni publicznej zobowiązuje do poprawności. Znaleźliśmy kilka „potknięć” na informacjach dla pacjentów, po pierwsze nie mamy liczebnika „jedeń”, więc  poprawna forma to „pojedynczo”. Nagromadzenie wykrzykników nie zwiększa w żadnej mierze mocy ogłoszenia, zgodnie z zasadami można postawić dwa, a nawet trzy wykrzykniki, jeśli  tego wymaga bardzo silne zabarwienie emocjonalne wypowiedzi. Nie należy spacjami oddzielać słów umieszczonych w nawiasie. To tylko tyle i aż tyle!