Inspiracje filozoficzne

  • Wpływy wywierane przez filozofów na innych twórców kultury.
  • Mają charakter świadomego lub nieświadomego oddziaływania.
  • Niera mają postać artystycznej reinterpretacji.