Historia języka polskiego

Gramatyka historyczna (diachroniczna) obejmuje swoimi badaniami język polski od najdawniejszych czasów, starając sie odtworzyć polski system językowy.Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wiek XV

Traktat Jakuba Parkoszowica początkuje pierwsze zapisy form gramatycznych

1568

Pierwsza gramatyka j. polskiego , napisana po łacinie przez Piotra Statoriusa-Stojeńskiego, z opisem gramatycznym Mikołaja Reja

1594,1612

Gramatyka Wolckmara napisana w celach praktycznych, głownie dla Niemców

1618

Gramatyka Rotera, przeznaczona dla cudzoziemców, zawiera uwagi o wymowie polskich głosek

1649

Gramatyka Menińskiego, pochodzącego z Lotaryngii, kilka lat mieszka w Polsce

1770

„Gramatyka Szylarskiego „Początki nauk… to jest gramatyka języka polskiego”

1778-1783

„Gramatyka dla szkół narodowych” Onufrego Kopczyńskiego, napisana w ramach działalności KEN

1882

„pierwsze zasady gramatyki języka polskiego” J. Mrozińskiego, uznawane za wzór nowoczesnej gramatyki polskiej,

1853

Praca H. Sucheckiego, następnie A. Małeckiego „Gramatyka języka polskiego”, aktualna do początku XX wieku, funkcjonowała jako szkolny podręcznik

1883

„Historia języka polskiego” A. Kalina  (Lwów 1883), zawiera opracowanie form gramatycznych do końca XVIII wieku)

1897-1927

„Systematyczna składnia języka polskiego” A. Krasnowolskiego

1922-1927

„Gramatyka polska” J. Łoś (Lwów)

1923

„Gramatyka języka polskiego” T. Benniego, J. Rozwadowskiego, H. Ulaszyna, J. Łosia, K. Nitscha, obejmuje fonetykę opisową i historyczną, słowotwórstwo, fleksję, dialektologią
1955 „Gramatyka historyczna języka polskiego” Z. Klemensiewicza, T. Lehr-Spławińskiego, S. Urbańczyka (Warszawa)
1961 „Historia języka polskiego” Z. Klemensiewicza (Warszawa)
1970 „Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej” W. Kuraszkiewicz (Warszawa)
1971

2006

„Gramatyka historyczna języka polskiego. S. Rosponda (Warszawa)

„Gramatyka historyczna języka polskiego” Stanisław Dubisz , Krystyna Długosz- Kurczabowa (Warszawa)