Huczeć [synonimy]

  • Dudnić.
  • Tętnić.
  • Grzmieć.
  • Stukać.
  • Hałasować.
  • Szumieć.
  • Grzmieć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]