Hotel [synonimy]

 • Schronisko.
 • Budynek.
 • Noclegownia.
 • Gospoda.
 • Zajazd.
 • Karczma.
 • Oberża.
 • Internat.
 • Schronienie.
 • Dom wczasowy.
 • Dom noclegowy.
 • Dom akademicki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]