Hulanka [synonimy]

  • Hulatyka.
  • Zabawa.
  • Biba.
  • Bibka.
  • Libacja.
  • Popijawa.
  • Orgia.
  • Birbantka.
  • Ochlaj.
  • Rozrywka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]