Hymn

Hymn – uroczysta pieśń pochwalna lub utwór poetycki, wyraża uczucia i pragnienia określonej zbiorowości, sławiąca Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee i uznane wartości, a także uroczysta pieśń narodowa, państwowa, organizacyjna, chwaląca daną ideę.

Wywodzi się z antycznych greckich hymnów, w średniowieczu zaś był to jeden z najczęściej uprawianych gatunków, w okresie odrodzenia (renesansu) tworzono hymny jak utwory kultu, a także hymny liryczne.

Od romantyzmu wachlarz tematyczny tworzonych hymnów  stał się znacznie szerszy.

Historia literatury zna hymny:

  • państwowe,
  • narodowe,
  • wojskowe,
  • religijne,
  • koronacyjne,
  • akademickie,
  • szkolne.