Elegia

  • Elegia – utwór poetycki, gatunek osobistej liryki,  o charakterze refleksyjnym i poważnej treści,.
  • Ma swe  fundamenty w liryce żałobnej, wywodzi się z poezji starogreckiej.
  • W epokach późniejszych nieobce elegii były tematy polityczne, w kompozycji z partiami opisowo-narracyjnymi.
  • Ewolucja elegii odzwierciedlała konwencje, które obowiązywały w kolejnych epokach.
  • Utwór poważny, w tonie zabarwionym smutkiem i melancholią.