Elegia

 • Elegia – utwór poetycki, gatunek osobistej liryki,  o charakterze refleksyjnym i poważnej treści,.
 • Znany już w starożytności, ma swe  fundamenty w liryce żałobnej, wywodzi się z poezji starogreckiej.
 • Greccy w przeciwieństwie do twórców innych epok uprawiali elegię w sposób tematycznie zróżnicowany (utwory biesiadne, poezja miłosna).
 • W epokach późniejszych nieobce elegii były tematy polityczne, w kompozycji z partiami opisowo-narracyjnymi.
 • Ewolucja elegii odzwierciedlała konwencje, które obowiązywały w kolejnych epokach.
 • Utwór poważny, w tonie zabarwionym smutkiem i melancholią.
 • W literaturze polskiej elegię spotykamy już w okresie średniowiecza.
 • W renesansie uprawiali tę formę J. Kochanowski, K. Janicki.
 • Charakter elegii ma wiersz J. Słowackiego „Smutno mi Boże”.
 • Tonacja elegijna pojawia się w poezji współczesnej.
 • Krytycy literatury raczej niechętnie posługują się tym terminem w odniesieniu  do poezji ostatnich dziesięcioleci.