Przypadek

Przypadek to kategoria gramatyczna, charakterystyczna dla rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników. Mianownik jest przypadkiem niezależnym, pozostałe (bez wołacza) to przypadki zależne.

W języku polskim funkcjonują przypadki:

 Przypadki  Pytania (i podpowiedzi)
Mianownik Kto? co?
Dopełniacz Kogo? czego? (nie ma)
Celownik Komu? czemu ? (się przyglądam)
Biernik Kogo? co?  (widzę)
Narzędnik [z] Kim? czym? (mam problem)
Miejscownik O kim? o czym? (opowiadam)
Wołacz O!  (włam do siebie)