Hypsipyle [mitologia]

 • Królowa wyspy Lemnos.
 • Córka Toasa i Myriny.
 • Kiedy kobiety lemnijskie , mszcząc się za niewierność, wymordowały wszystkich mężczyzn na wyspie, jedna Hypsipyle niepostrzeżenie ocaliła swego ojca.
 • Jako córka króla została wybrana na królową wyspy.
 • Później Lemnijki przyjęły gościnnie Argonautów, którzy zawinęli na wyspę w drodze do Kolchidy i połączyły się z nimi.
 • Hypsipyle została wybranką Jazona, a po jego odjeździe urodziła 2 synów.
 • Gdy się okazało, że mimo przysięgi Hypsipyle nie zamordowała swego ojca, musiała uciekać z wyspy.
 • Wpadła wówczas w ręce piratów i jako niewolnica znalazła się w służbie u króla Nemei Lykurga.
 • Chcąc wskazać źródło wody wodzom wyprawy Siedmiu przeciw Tebom, która przeciągała przez Nemeję, opuściła na chwilę powierzonego jej opiece syna Lykurga, małego Ofeltesa, zwanego Archemorosem (Początkiem Przeznaczenia).
 • W tym czasie olbrzymi wąż udusił chłopca za co groziła Hypsipyle kara śmierci.
 • Przybyli na miejsce jej dwaj dorośli synowie, rozpoznawszy matkę, stanęli w jej obronie.
 • Konflikt zakończył się igrzyskami pogrzebowymi na cześć Ofeltesa i powrotem Hypsipyle na LEMNOS.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.