Reminiscencja literacka

  • odwołanie się w utworze literackim do innego utworu.
  • Może to być na zasadzie dosłownego lub zmodyfikowanego cytatu bądź innych nawiązań stylistycznych, które wprowadzają określoną aurę emocjonalną.
  • Zazwyczaj reminiscencja literacka dotyczy znanych utworów.

Przykład:

Tadeusz Różewicz, „Liryki lozańskie”

poeta
nad wodą wielką
martwą czystą
czeka na przyjście
szarlatana