„I Bóg o nas zapomniał” Andrzeja Kalinina

 • Książka z 1993 roku, z listy lektur szkolnych.
 • Stanowi obraz tragicznych losów Polaków pod sowiecką okupacją.
 • Ilustruje nieludzkie czasy stalinowskie, działalność sowieckich służb specjalnych we wschodniej części Polski, będących bardziej okrutnymi niż gestapo.
 • Inspiracja  do jej napisania stała się autentyczna relacja Antoniego Tuchoskiego – bohatera i zarazem narratora utworu, zwykłego żołnierza,  sierżanta.
 • Historia o ludziach skazanych na zesłanie na Sybir (sowieckie łagry), Kazachstan, którzy doświadczyli niezmiernego zła.
 • Stanowi protest wobec nieludzkich czasów i dowód  godności, honoru, obrony polskiej tożsamości.
 • Utwór nie jest relacją dokumentalną, nie ma dokładnych dat wydarzeń.
 • To fikcja literacka , która ilustruje pewien wycinek historii widziany oczami narratora.
 • Doskonale oddaje losy wszystkich żyjących pod reżimem stalinowskim Polaków.
 • Poszczególne relacje opatrzone są komentarzami narratora,  które pozostały w pamięci uczestników wydarzeń.
 • Książka napisana jest kresowym językiem.

 • Książka składa się niejako z 4 obrazów, stanowiących literackie świadectwo.
 • I  część –  „Charosza twarz” ,  wspomnienie ataku armii sowieckiej na polskie ziemie wschodnie we wrześniu 1939 roku, opis śmierci bliskiego przyjaciela, dostanie się do niewoli, bestialskie zamordowanie  podchorążego podczas ucieczki z konwoju, opowiadanie o własnej ucieczce podczas postoju na cmentarzu,
 • II część – „Piosenka o Katiuszy” to opowiadanie o obławie NKWD na polskich jeńców, podczas której narrator zostaje zatrzymany i ucieka w obawie przed egzekucją, ranny znajduje ratunek w domu Marii i Stanisława, narrator następnie relacjonuje kolejne aresztowanie przez NKWD i skazanie go na zsyłkę, przedstawia także opowieść o transporcie na Sybir.
 • III – „Konie” t o obraz syberyjskiego łagru, najbardziej poruszająca część utworu, Tucholski opiekuje się w obozie końmi,  których los nie jest wcale lepszy od więźniów, kiedy konie zaczynają chorować na nosaciznę zostaje skazany na karcer za zmarnowanie sowieckiego dobra, później kiedy był osadzony w więzieniu w Krasnojarsku dowiedział się o epidemii w obozie, która zaczęła się od choroby koni,  opowiada także o nieludzkim stłumieniu choroby,  z którą zapoznał go współwięzień, były naczelnik łagru, prośba do władz o pomoc zaskutkowała  likwidacją obozu , zgromadzeniem wszystkich ludzi i chorych zwierząt  w barakach, które następnie podpalono, śmierć wszystkich w płomieniach
 • IV – „Polski pop:,  opowieść o zesłaniu w góry Ałtaj, amnestii i nieudanej próbie dostania się do armii gen. Andersa.