„Ja” Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej

 • Wiersz z tomu „Różowa magia” (1924).
 • Stanowi 3 czterowersowe strofy.
 • Jest wspomnienie o dziecku, które zmarło.
 • W utworze znajdziemy zdziwienie, że nikt nie żałuje maleństwa.
 • Nawet matka, która zawsze czuwała nad kołyską  przechodzi nad tym faktem obojętnie.
 • Dziecko nie ma też mogiły.
 • Wyjaśnienie przychodzi w ostatnim wersie, miejsce dziecka „zajęła jakaś niedobra kobieta”, która nazywa się tak samo jak ono.
 • Wiersz ilustruje kolejne etapy życia. Śmierć jest kresem dzieciństwa, zakończeniem czasu, kiedy jest się kochanym i rozpieszczanym.
 • Przypomina tren  opłakujący stracone dzieciństwo.
 • Życie to jednak ciąg zdarzeń, których nie można zatrzymać.
 • Czas biegnie nieubłaganie, z małych rozkosznych dzieci ludzie stają się dorośli.

Było raz dziecko zabawne i tłuste. Umarło. nie ma go nigdzie.
Biegało po domu, krzyczało. Są jeszcze jego fotografie w salonie.
Aż śmiać się i istnieć przestało, i nikt się nie zdziwił tej krzywdzie,
choć było tak kochane i rozpieszczone.

Gdy z domu powoli znikało, obyło się jakoś bez płaczu i pisku.
Zabawki, sukienki, niepotrzebne pamiątki zalegają poddasze.
Mama nieraz i do późnej nocy czuwała nad jego kołyską,
a jednak dzisiaj, gdy je wspomina — nie płacze.

Nazywało się tak jak ja, więc wszyscy myślą, że ja to ono,
i nie usypali mu gróbka, choćby takiego jak kopiec kreta.
Toteż płacze nocami w kominie, że je zapomniano, zgubiono,
że miejsce jego zajęła jakaś niedobra kobieta…