Idealizm

  • Greckie „idea” = kształt, wyobrażenie.
  • W filozofii przekonanie, że rzeczywistość ma charakter duchowy, a nie materialny.
  • Postawa ludzi, którzy dążą do ideałów.
  • W znaczeniu moralnym ambicja osiągania ważnych wartości.
  • Przeciwieństwo etycznego materializmu, gdzie zaspokaja się potrzeby materialne i przyjemności konsumpcyjne.