Idzi [patron chrześcijański]

 • Niewiele jest o nim informacji.
 • Przypuszcza się, że żył między VI a VIII wiekiem.
 • Był Grekiem z Aten.
 • Szukał ustronnego miejsca, w którym mógłby się poświęcić Bogu.
 • Znalazł je w Galii, u ujścia Rodanu.
 • W grocie urządził swą pustelnię i oddawał się tam medytacjom.
 • Król podarował mu kawałek ziemi, na którym wzniósł klasztor.
 • Zgromadził wokół siebie uczniów, który zamieszkali w klasztorze.
 • Wokół niego powstało miasto, nazwane od jego imienia St. Gilles.
 • Prze wiele lat był najpopularniejszym świętym Zachodu.

 • Imię Idzi to spolszczona wersja łacińskiego imienia Aegidus, wywodzącego się z  Grecji, co oznacza tarczę dębową.
 • Święty Idzi to patron:
  • myśliwych,
  • pasterzy,
  • rybaków,
  • handlarzy końmi,
  • rozbitków,
  • epileptyków,
  • chromych,
  • rannych,
  • grzeszników,
  • łuczników,
  • żebraków,
  • zbłąkanych,
  • karmiących matek,
  • macierzyństwa.
 • Proszony jest w modlitwach o dobrą spowiedź.
 • Wzywany jest w razie bezpłodności i przeciw chorobom psychicznym.
 • Dzień św. Idziego to 1 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]