Wynik

Kto nie chce pracy znieść, ten nie ma co jeść.