Ilość czy liczba?

Jakże często popełniany jest ten błąd, którzy sami mienią się purystami języka.

Warto pamiętać  liczbę łączymy z  rzeczownikami policzalnymi, o ilości mówimy wówczas, gdy chodzi o rzeczy niepoliczalne.