Indywidualizm

Indywidualizm, postawa uznająca jedynie własne przekonania i poglądy i  system wartości, stawiane wyżej niż racje społeczne, manifestuje się  niezależnością wobec uznawanych zasad, przekonań i norm, nazwa pochodzi od łacińskiego słowa individuum, oznaczającego niepodzielną całość.