Indywidualizm

  • Pogląd uznający jednostkę  i jej prawa za ważniejsze od zbiorowości i jej uprawnień do decydowania o postępowaniu pojedynczych ludzi.
  • Postawa uznająca jedynie własne przekonania i poglądy i  system wartości, stawiane wyżej niż racje społeczne, manifestuje się  niezależnością wobec uznawanych zasad, przekonań i norm, nazwa pochodzi od łacińskiego słowa individuum, oznaczającego niepodzielną całość.