Werteryzm

Werteryzm, postawa werteryczna to pewien model zachowań charakteryzujący się niezgodą na zastaną rzeczywistość społeczną i postrzeganie świata w perspektywie indywidualnych pragnień oraz przekonań. W takiej postawie główną rolę grają:

  • uczuciowość (emocje przy przeżywaniu nieszczęśliwej miłości i cierpień z tym związanych,
  • poetycka wrażliwość, powiązana z melancholią, nieraz nawet depresją,
  • uznanie miłości za wartość najwyższą w życiu,
  • gloryfikacja cierpienia i taktowanie go jako źródła głębokich przeżyć psychicznych,
  • pesymizm i poczucie niemożności zmian prowadzące do tzw. bólu istnienia i samobójstwa.