Miłość siłą niezwykłą [postrzeganie przez wieki]

 • Miłość od zarania dziejów pokazywana była jako siła niezwykła.
 • Była również popularnym tematem literatury, sztuki i przedmiotem refleksji.
 • Ze względu na wieloznaczność odnoszono ją do wielu spraw.
 • Oznaczała fascynację drugą osobą.
 • Sprzyjała idealizacji osoby kochanej.
 • Wywoływała potrzebę kontaktu, obcowania z tą osobą, czułości.
 • Sprawiała, że osoba zakochana czuła się zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa .
 • Wywoływała troskę , chęć poświęcenia.
 • Była przyczyną emocji na bardzo różnym poziomie, od euforii do smutku.
 • Miała moc kierowania człowiekiem.
 • Na przestrzeni epok różne były moralne  oceny tego uczucia.
 • Od czasów romantyzmu miłość nie usprawiedliwiała już ludzkich czynów.
 • Podniesiono jej range do głównego motywu ludzkich działań.
 • Uważana za jeden z najbardziej pożądanych stanów psychicznych człowieka.