Faust w różnych epokach i sztukach

Legenda o Fauście i jego postać stanowiła źródło inspiracji artystów różnych epok i dziedzin.

Literatura

 • Najsłynniejszym dziełem powstałym na podstawie historii wędrownego uczonego  była „Tragiczna historia doktora Fausta” Christophera Marlowe’a z 1588 roku, jej tematem było marzenie o najwyższej wiedzy i ambicja poszukiwacza, dla której żadne przeszkody nie stanowiły problemu.
 • Parafrazą motywu faustowskiego jest powieść „Doktor Faustus” (1947), autorstwa Tomasza Manna, obrazujący historię genialnego kompozytora, przekonanego że sukcesy zawdzięcza umowie z diabłem.
 • Motyw ten wykorzystał Adam Mickiewicz w balladzie „Pani Twardowska”.
 • Sięgnął po niego również Michał Bułhakow w powieści „Mistrz i Małgorzata”.

Muzyka

 • Romantyzm wprowadził również Fausta do muzyki.
 • Przykładem jest opera  Hektora Berlioza „Potępienie Fausta” (1846).
 • Największe dzieło Charlesa Gounoda to opera „Faust” (1859).
 • Franciszek Liszt jest autorem „Symfonii faustowskiej”.

Malarstwo

 • W baroku Rembrandt wykorzystał motyw  w grafice „Faust”.
 • W romantyzmie Eugene Delacroix także rysował Fausta.
 • W ekspresjonizmie zrobił to Friedrich Murnau na obrazie „Faust”.
 • W sztuce współczesnej sięgnął po ten motyw Salvador Dali w rysunku „Stary Faust”n z 1968 roku.