Intensywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Intensywny, mający duże natężenie, wzmożony, wzmocniony.
  • Przeciwstawne:
    • słaby,
    • nikły.