Interesować [wyrazy przeciwstawne]

  • Interesować, wzbudzić zainteresowanie, zaciekawienie, zaciekawić, zajmować, obchodzić kogoś.
  • Przeciwstawne:
    • nudzić,
    • nużyć,
    • być obojętnym.