Interesowny [wyrazy przeciwstawne]

  • Interesowny, interesujący się jedynie własnym zyskiem, dbający o własną korzyść, wyrachowany, chciwy.
  • Przeciwstawne:
    • bezinteresowny,
    • altruistyczny,
    • szlachetny,
    • empatyczny.