Ireneusz [patron chrześcijański]

 • Urodził się między 115 a 125 rokiem w Azji Mniejszej.
 • Jako młody chłopak pobierał nauk u św. Polikarpa, który opowiadał mu o swoich kontaktach  Janem Ewangelistą i innymi osobami, które miały okazję widzieć i poznać Jezusa.
 • Ireneusz studiował filozofię grecką i literaturę.
 • Po studiach udał się do Galii, by am głosić słowo boże.
 • Współpracował przez pewien czas z biskupem Lyonu.
 • W 177 roku udał się z misją do Rzymu i to ocaliło mu życie, ponieważ podczas jego nieobecności chrześcijanie w Galii padli ofiarą prześladowań.
 • Po powrocie do Lyonu Ireneusz został  biskupem.
 • Jego płomienne kazania przysporzyły chrześcijaństwu wielu wyznawców.
 • Był jednym największych obrońców religii przed zagrażającymi jej herezjami, z których za najbardziej niebezpieczną uważał gnostycyzm (doktryny łączącej ze sobą elementy chrześcijańskie z poglądami pogańskimi).
 • Polemizował  z  nim w wielu swoich pracach teologicznych.
 • Zginął śmiercią męczeńską w Lyonie w 202 roku.

 • Imię Ireneusz pochodzi od greckiego przymiotnika eirenaios = spokojny, pokojowy.
 • Święty Ireneusz jest patronem diecezji w Lyonie.
 • Dzień św. Ireneusza to 28 czerwca.

 

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]