Niezwykłość [synonimy]

  • Egzotyzm.
  • Romantyzm.
  • Fantastyka.
  • Sensacyjność.
  • Osobliwość.
  • Zagadkowość.
  • Baśniowość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]