Nieznany [synonimy]

  • Nieznajomy.
  • Obcy.
  • Niewiadomy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]