Niezły [synonimy]

  • Niezgorszy.
  • Nieostatni.
  • Znośny.
  • Dostateczny.
  • Wcale dobry.
  • Przeciętny.
  • Udany.
  • Najlepszy.
  • Ujdzie w tłoku.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]