Niezgrabnie [synonimy]

  • Niezdarnie.
  • Niesprawnie.
  • Niezręcznie.
  • Ciężko.
  • Niewprawnie.
  • Poruszać się jak słoń w składzie porcelany.
  • Tańczyć jak niedźwiedź.
  • Siedzieć na koniu jak pies na płocie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]