Niezgodność [synonimy]

  • Różnica.
  • Kolizja.
  • Dysonans.
  • Dysproporcja.
  • Rozbieżność.
  • Rozdźwięk.
  • Odmienność.
  • Sprzeczność.
  • Antynomia.
  • Przeciwieństwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]