Niezgoda [synonimy]

 • Antagonizm.
 • Konflikt.
 • Kłótnia.
 • Swar.
 • Spór.
 • Proces.
 • Awantura.
 • Walka.
 • Naprężenie.
 • Niesnaski.
 • Kwasy.
 • Nieporozumienie.
 • Zatarg.
 • Sprzeczka.
 • Ferment.
 • Tarcia.
 • Zwada.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]