Niezawodny [synonimy]

  • Skuteczny.
  • Pewny.
  • Solidny.
  • Gwarantowany.
  • Wypróbowany.
  • Patentowany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]