Istotny [wyrazy przeciwstawne]

 • Istotny, główny, znaczący, ważny, zasadniczy, podstawowy, prawdziwy, faktyczny.
 • Przeciwstawne:
  • nieistotny,
  • błahy,
  • nieważny,
  • uboczny,
  • marginalny,
  • potencjalny,
  • rzekomy.