Iść [wyrazy przeciwstawne]

  • Iść, przenosić się z miejsca na miejsce, stąpać, kroczyć, posuwać się, być w rochu, funkcjonować, toczyć się.
  • Przeciwstawne:
    • stać,
    • być w bezruchu,
    • zastygnąć.