Izolować {wyrazy przeciwstawne]

  • Izolować, nie dopuszczać, oddzielać, odłączać, rozgraniczać, odosabniać.
  • Przeciwstawne:
    • zbliżać,
    • łączyć,
    • integrować,
    • kontaktować.