Martwy [synonimy]

  • Nieżywy.
  • Zdechły.
  • Obumarły.
  • Uschły.
  • Suchy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]