Marudzić [synonimy]

  • Guzdrać się.
  • Gmerać się.
  • Odwlekać.
  • Spóźniać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]